Заедно на Рождество, 5-Ти Декември 2015

Заедно на Рождество