Тихо и нежно Спасителя


Хвалебно изпълнение на квартет “Нов Живот” от 27-ми януари, 2019 г.