WOMEN

Служение: Марта, Лазар и Мария

Мото: Сладка дума сподели, вкусна гозбичка хапни.

Цели:

  1. Общение.
  2. Споделяне и предаване на практика кулинарни умения и дегустиране на място.
  3. Изграждане на топли приятелски взаимоотношения.
  4. Потенциално изграждане на служението “Добрия Самарянин”.

Picture Gallery

Линкове:

Естир – Християнско Списание за Съвременната Жена