20 години българска църква “Нов Живот” в новините

20 години църква “Нов Живот” в новините.