Силата на Божието Слово


Проповед от 25 Август, 2019 г. дякон Звезделин Спасов