Да вярваш за другия


Проповед от 22 Септември, 2019 г. пастор Владимир Георгиев