Бог има служение за теб


Проповед от 20 Октомври, 2019 г. пастор Владимир Георгиев